350-kronersgrensen

Sendinger fra utlandet med en verdi inkludert frakt og forsikring på under 350 kroner, er toll- og avgiftsfrie. Det betyr at du verken skal betale merverdiavgift eller toll.

Grensen endres fra 200 kroner til 350 kroner inkludert frakt og forsikring fra 1. januar 2015.

Frakt- og forsikringskostnader skal inngå ved fastsettelse av varens verdi.

Dette betyr at du må betale avgift av varen hvis den samlede verdien av varen, fraktkostnader og forsikringskostnader blir 350 kroner eller høyere.

Selv om varen i seg selv koster mindre enn 350 kroner, må du altså betale avgifter når den samlede verdien blir 350 kroner eller høyere.

Når du bestiller varer, bør du derfor sjekke nøye om beløpet du betaler for varen inkluderer frakt og forsikring, eller om dette kommer i tillegg.

Alle leveranser fra Carls.nu er alltid med frakt og forsikring inkludert i prisen.